Uğur Muskası

Günümüzde birçok insan Uğur Muskası yaptırmaktadır. Genellikle her gittiği yerde ve her yaptığı işte kendisine uğur getirmesi için yapılan bu muska çeşidi, insanların karşılaştıkları iyi ve hoş şeylerin devamı için yapılmaktadır. Muskanın iyi sonuçlar verebilmesi için muhakkak ilim sahibi uzman bir hoca veya medyum tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirdi kişi bunu kendisi için yapamaz. Bir yaprak zerine mürekkeple yazılan çeşitli dualar ve Arapça harflerle şekillendirilen muskanın, önce su geçirmez hale gelmesi için muşambaya sarılması gerekmektedir. Daha sonrasında yeşil bir bezle sarılarak kenarlarının dikilmesi gerekmektedir. İnsanlar Uğur Muskasını üzerlerinde takı gibi taşımalıdırlar. İnsanlar kendilerine nazar ve göz değmemesi içinde bu muskadan yaptırıp üzerlerinde taşımaktadırlar.

Soğutma Muskası

Soğutma Muskası kişinin istemediği halde, bir başkası tarafından ısrarla rahatsızlık vermesi, veya genellikle kadınlar tarafından sorun haline gelen istemediği kişilerce elde edilmeye çalışılması durumunda yaptırdıkları muska çeşididir. Bu muskanın hazırlanması oldukça zor ve meşakkatli bir iştir, ama yapımından sonra etkisini göstermeye başladığı andan itibaren çok etkili bir muskadır. Soğutma Muskası ilim irfan sahibi uzman bir hoca tarafından yapıldıktan sonra kişi bunu üzerinde taşımalıdır. Kısa zaman sonra zorla evlendirilmeye çalıştıkları kişi kendisinden yavaş yavaş soğuyarak uzaklaşmaya başlayacaktır. Ayrıca kendisi istemediği halde başına bela olmuş ve kendisine hayranlık duyarak peşinden ayrılmayan kişi için de aynı şey söz konusudur. Birçok insan tarafından günümüzde yaptırılmaktadır. Sadece soğutmak adına yapılan bu muskalar ayrıca birçok kötü durumdan da kendisini korumuş olur.

Şirinlik Muskası

Şirinlik Muskası günümüzde insanlar tarafından yaptırılmak istenen en çok tercih gören muska çeşididir. Bu muskanın yaptırılmasındaki amaç, muskayı yaptıran kişinin, etrafındaki kişiler tarafından çok sevilmek istemesi, onlar tarafından popüler olması, ayrıca insanların gözünde sempatik olarak görünebilmek için yapılmaktadır. Bu muska ve akabinde yapılan dualarla kişi, sevdiği kişiye ve etrafındaki kişilere şirin ve tatlı gözükür. Şirinlik Muskası yapılabilmesi için çok iyi bir medyum bulunması gerekmektedir, aksi takdirde okunması gereken dualar ve yapılması gereken uygulamalar herkes tarafından bilinmemektedir. Kişi yapılan bu muskayı üzerinde taşıdığı sürece etrafındaki kişiler tarafından daha çok sevilir ve daha güzel görünür, eğer ki muska ve akabinde yapılan dualar ve sonrasında uygulan yol sıralaması düzgün olmazsa muskadan hiçbir verim alınamamaktadır.

Muskanın Etkileri

Muska elle tutulur gözle görülür bir şeydir, ama asıl önemli olan görülmeyen yerleridir tutulamayan kısmıdır. Asıl olay burada başlamaktadır. Muskanın işlevi maneviyatındadır, malzemesi sadece muskanın işlevini hızlandırmaktadır. Önemli olan niyet ve yapılış amacının ne olduğudur. Muskanın enerjisini ortaya koyan şey mikrodalgadır. Muskanın Etkileri yapılışındaki amaca göre değişiklik göstermektedir. Bilinmektedir ki insanların yaradılışlarında manyetik bir çekim gücü bulunmaktadır, işte bu güce etki edecek şeylerin yapılması insanın normal yaşantısında bazı dengelerin değişmesine sebebiyet vermesiyle başlar. Birçok insana kötülük amacı güdülerek yapılan muskaların sonucunda kötü durumlarla karşılaşılmıştır, çok eskilerden beri uygulanan bu yöntemle insanlar istekleri doğrultusunda birtakım muskalar yaptırarak kişileri etkilemektedirler. Muskanın Etkileri iyi amaçlar için yapılmışsa kişiyi amacına ulaştırmada ve uzun süre kendisini, yapılan kişiyi birçok kötü durumlardan korumaktadır.

Muskanın Amacı

Muska genel olarak İslam inancında yerini almış olsa da, muskanın tarihi çok daha eskilere dayanmaktadır. Eskilerde birçok din adamının ve alimlerin muska yapıp taşıdıkları bilinmektedir. Muskanın Amacı iyi anlamda yapıldığı düşünülürse, görünmeyen varlıkların şerrinden ve kötü etkenlerden korunabilmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bazı tıbbın çaresiz kaldığı bazı rahatsızlıklar için de şifa niyetine muska yaptırılıp takıldığı bilinmektedir. Dışardan bir kişiye büyü yapıldığı takdirde bu muska sayesinde büyünün etkilerini kişinin hissetmediği de belirtilmektedir. Muskanın Amacı olarak hep iyiye yormamak gerekir. Bazı insanlar kötülük yapmak içinde muska yaptırabilirler ve bu günümüzde insanların her zaman karşılaşabilecekleri bir durum haline gelmiş bulunmaktadır. Hatta birçok insan evlerinde muska bulup bunu bazı hocalara göstermekteler.

Muska Nedir?

Kur’an-ı Kerim den bazı ayetlerin bir kağıda yazılarak muhafaza edilip üzerimizde taşıdığımız şeye muska denir. Genellikle şifa verici ve koruyucu ayetler tercih edilmektedir. Muska Nedir sorusuna bu tanımı yapabiliriz. Fakat muska sadece bir kağıt üzerine yazılan ayetlerden ibaret değildir. Muskayı yazan kişinin ilim sahibi uzman bir hoca olması ayrıca bu muskayı yaparken belirli okumaların ve nefeslerin de muska üzerinde etkisi büyüktür. Muskayı yazan bazı hocalar veya ilimciler, muskaya bazen nefes, bazen gözler, bazen eller vesilesi ile muska üzerine manyetik akım vererek görünmeyen varlıkların kişi üzerinde etkilerini ortadan kaldırmaktadır. Muska Nedir sorusunu birçok internet web sitelerinden görmemiz mümkündür. Birçok insan muska yaptırabilmek için çok iyi hocalar ve ilim sahibi medyum aramaktadır.

Muska Nasıl Yapılır?

Muska Nasıl Yapılır sorusunu birçoğumuz merak ediyoruzdur. Muskanın çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Genellikle yapım esnasında temel yöntemler aynıdır. Bilindiği üzere muska bir kağıt üzerine Arap alfabeleriyle yazılan dualar ve tılsımlarla yapılmaktadır. Muska amaca göre dualar seçilip, birçok gerekli olan tılsımlar da eklenip, daha sonra genellikle üçgen şeklinde bükülüp katlanıp, önce bir plastiğe sonrada deri bir kap içerisine konup dikilerek muhafaza edilmelidir. Kötü amaçla yapılan muskalarda muskanın içerisine bazı malzemelerde konulabilmektedir. Ayrıca kişinin saç ve tırnak gibi vücut parçaları da eklenmesi muskayı daha etkili hale getirmektedir. Muska Nasıl Yapılır sorusunu umarım birazda olsa aydınlatmış bulunmaktayız. Özellikle kara büyüler yapımında kullanılan muskalar çok daha meşakkat ve uzmanlık isteyen bir durumdur.

Muska Nasıl Bozulur?

İyi niyetle yapılmış muskaları bozdurmanın bir gereği yoktur. Ama kötü niyetle başkaları için yaptırılmış muskaların muhakkak bozdurulması gerekmektedir. Çünkü muska yazıldığı gibi ve farkında olunmadan devam ederse çok kötü sonuçlarla karşılaşılması içten bile değildir. Muska Nasıl Bozulur diye merak eden kişilere söyleyeceğimiz birçok çözüm yolları vardır. mesela evimizde bulduğumuz bir muskayı hemen açmamamız gerekmektedir. Bunun sebebi ise musallat çarpmalarını önlemek içindir. Çünkü günümüzde böyle durumlarla karşılaşan birçok insan vardır. Eğer muskayı kendimiz açmak istiyorsak muhakkak Ayet el Kürsü yü okuyarak açmamız gerekmekte sonrasında sirkeli suya koyup mürekkebin dağılmasını beklemeliyiz. Ayrıca Muska Nasıl Bozulur diye soranlara bir önerimizde, muskanın üzerine birçok dualar okunarak muska üzerindeki musallatların yok olmasını sağlayabiliriz. En önemlisi de bulduğunuz muskayı açmayıp ilim sahibi uzman bir hocaya götürerek onun bozması en mantıklı olanıdır.

Muska Çeşitleri

Bilindiği üzere muska, kişiyi hastalıklardan, kötü sayılabilecek enerjilerden, birçok ruhsal hastalıklardan ve diğer sorunlardan korumak için yapılan tılsım şeklidir. Arapça da muskanın anlamı yazılı belge olarak bilinir. Duaların ve ayetlerin tılsım gibi yazılarak, yazılan bu kağıtların üçgen şekil verilerek, su geçirmeyecek şekilde sarılıp muhafaza edilerek takı şeklini almasıyla muska hazırlanmış olur. Günümüzde birçok ilim sahibi hoca tarafından muskalar yapılabilmektedir. Muska Çeşitleri oldukça fazladır. Kişilerin içinde bulunduğu durumlara göre ve isteklerine göre muskalar yapılabilmektedir. Muska Çeşitleri olarak birkaç tanesini sıralamamız mümkündür. en önemli sayılabilecek olan muskalar başlıca şunlardır, kısmet açma muskası, evlenmek için muskalar, güzellik muskası, şirinlik muskası, aşk muskası, uğur ve şans getirmesi için yapılıp takılan muskalar olarak sayabiliriz.

Kaynana Muskası

Çok fazla rağbet gören muska çeşididir. Günümüzde kaynanası ile yaşayan birçok gelin vardır. Bazı kaynanalar, gelinleri ağızlarıyla kuş da tutsa kaynanalarına yaranamazlar, istedikleri kadar hamarat da olsalar ellerinden her işte gelse, saygıda dahi kusur etmeseler yine de kaynana tarafından eleştirilip kötü sözlere maruz kalabilmektedirler. Gelinler kaynanalarından dolayı yaşadıkları tedirginlikleri ve bu kötü durumu ortadan yok edebilmek için Kaynana Muskası denilen muska çeşidini yaptırmaktadırlar. Çok eskilerden beri kullanılan bu muska çeşidi kaynanalar üzerinde oldukça etkili sonuçlar vermiştir. Kaynana Muskası genellikle kaynanadan gizlice alınan saç telleri yardımı ve okunan dualar eşliğinde yapılmaktadır. Hem muskayı yapan hoca tarafından hem de muskayı yaptıran kişi tarafından okunması gereken birçok dualar vardır.